overdose-store.ru

Шандор Петефі “Коли ти муж, будь мужнім...”


Содержание:
 • Коли ти муж, будь мужнім...


 • Урок 50

  КОЛИ ТИ МУЖ, — БУДЬ МУЖНІМ

   

  Тема: Шандор Петефі (1823-1849). «Коли ти муж, — будь мужнім...» Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у поезіях Шандора Петефі.

  Мета: розкрити уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у віршах Ш. Петефі на прикладі вивчення поезії «Коли ти муж, — будь мужнім»; розкрити взаємозв'язок мотивів лірики і почуттів автора, розвивати елементи аналізу поетичного твору, підготувати учнів до виразного читання напам'ять; вчити проникненню у суть творчого процесу, усвідомленню природи художньої творчості, здійснити спроби моделювання елементів художнього стилю поета; створити ситуацію співавторства на уроці, здійснити перші спроби інтерпретації художнього ліричного тексту.

  Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

  Хід уроку

   

  1. Художнє читання вчителем вірша Шандора Петефі «Коли ти муле, — будь мужнім».

   

  2. Аналіз поетичного твору.

  Методичний коментар. Через систему запитань і практичних вправ з перетворенням і аналізом елементів ліричного тексту розкриваємо ідейно-тематичний зміст вірша з наступним порівнянням з деталями біографії письменника.

   

  2.1. Бесіда на усвідомлення.

  • Як ви розумієте назву вірша?

   

  Словникова робота. З'ясування значення слова «муж».

  Муж — доберемо синоніми — чоловік, мужчина. Доберіть одно — кореневі слова до слова «муж» — мужній, мужність, мужніти.

  • Які риси вдачі передаються за допомогою цих слів?

  • Перечитайте вірш і дайте відповідь на запитання, використовуючи цитати з поезії: «Що повинен робити (або не робити) муж, щоб бути мужнім?»

  Після обговорення учні виписують словосполучення: «Будь мужнім» — «Знайди життєву путь» — «Лялькою на шворках... не будь» —

  Словникова робота. З'ясування значення фразеологізму «лялька на шворках» - маріонетка, лялька, яку примушують рухатись, смикаючи за ниточки, які прикріплені до всіх її частин. Без ляльковода ця лялька не має ніякого вигляду, це ніби окремі шматки ляльки. У переносному значенні так говорять про людину, яка діє з волі іншої, не маючи власної думки, власних переконань.

  «Твори у вирі битви» —

  «Довершивши твір, замовкни» —

  «Вмій правду боронить» —

  «Зумій заради правди зламать життя своє» —

  «Борися і страждай» —

  «Волі нікому не віддай» —

  «Голодний, але вільний! — впиши в девіз» —

  «Будь дубом» —

  • Ви помітили, що у виписаних нами словосполученнях багато слів, які передають дію. Підкресліть їх. (Будь, знайди, не будь, твори, замовкни, вмій, зумій, борися, страждай, не віддай, впиши).

  • Яка частина мови висловлює дію? Яке значення цих слів. (Дієслова наказового способу висловлюють заклик, спонукають до дії).

   

  2.2. Визначення позиції ліричного героя.

  • Хто розповідає нам вірш? (Заслуховування варіантів відповідей).

  • Для відповіді на це запитання нам потрібно з'ясувати від якої особи ведеться оповідь у вірші? Як це визначити і для чого?

   

  2.3. Уведення поняття «Ліричний герой».

  Ліричний герой — це образ того героя у ліричному творі, почуття, думки, переживання якого відображено у творі. Він не завжди тотожний образу автора, хоча відображає його особисті переживання, пов'язані з тими чи іншими подіями його життя; ставлення до природи, суспільного життя, людей; своєрідність світовідчуття, світосприйняття поета, його інтереси. Особливості характеру знаходять відповідне вираження у формі, стилі його творів. Тобто зміст і форма ліричного твору — це завжди свідчення світобачення автора.

  У вірші Шандора Петефі ми чуємо постійний заклик. Реалізується така форма слова через дієслово наказового способу.

  Методичний коментар. Наказовий спосіб дієслів має на увазі наявність двох осіб: кому наказують і хто наказує. Всі ці дієслова стоять у формі другої особи однини — «ТИ». Опозицією такій формі є (тобто, той, хто наказує) «Я». Оповідач закликає від власного імені читача.

  Висновок: ліричний герой і автор — оповідач збігаються.

  • Отже, до чого закликає Шандор Петефі читача?

   

  2.4. Мотивація обрання ліричного жанру.

  • Чому автор звертається до поетичного жанру?

  За своєю природою лірика — рід літератури, що розкриває емоційний світ людини. Це особливий спосіб художнього мислення і усвідомлення життя. При створенні віршів або при читанні їх людиною володіє ліричне почуття, особисте, притаманне тільки цій людині переживання.

  Поетичне слово народилося з ритмів людського серця, що шукали матеріального виявлення, втілення у відчутну форму ще на зорі людської цивілізації. Людина у схвильованому стані відчула, як б'ється її серце від почуттів, що його переповняють і, намагаючись полегшити свій стан, висловила їх у мелодії першого вірша. Ритм — основа лірики, «мелодія серця», «почуття».

  Але, звичайно, не кожне слово поета про його почуття — вже лірика. Відтворення всього, що відчув і усвідомив, повинно бути художньо оформлене, повинно отримати естетичне вираження у ритмі, лексиці, віршовому розмірі, змістових повторах; паузах, будові речень (синтаксисі).

  Висновок: Шандор Петефі, як будь-який поет, розкриває через поетичні рядки те, що найбільше хвилює його. Отже, поет закликає читача до того, за що сам бореться, до чого дотичне життя, що його хвилює.

   

  2.5. Що ж хвилює поета?

  Зрозуміти це нам допоможуть оті дієслова, які і виявили нам позицію оповідача, але вже у складі словосполучень.

  • Що означають слова: «Коли ти муж»? Тобто, відповідь на яке запитання читач знайде у вірші?

  • Які якості притаманні тому, хто справжній чоловік?

  Повернемося до попереднього етапу (п. 2.1) і знайдемо пояснення закликам автора. Учні вписують напроти кожної цитати з закликом власне тлумачення. Пізніше бажаючі зачитують свої варіанти. Учитель пропонує декільком учням прочитати домашнє завдання (придумати власне закінчення до оповідання). Вчитель узагальнює і проводить паралель з «кодексом життя» Джека Лондона, що його випрацювали у класі на попередніх уроках з творчості Д. Лондона.

   

  3. Підбиття підсумків.

  • Що спільного у світоглядах Шандора Петефі і Джека Лондона?

   

  4. Домашнє завдання.

  1. Скласти декілька словосполучень з дієсловами наказового способу, що виражають погляди учня на головні життєві питання: чесність, працьовитість, щирість, доброта, наполегливість...

  2. Прочитати матеріали підручника про письменника.

  3. Спробувати з'ясувати, які риси вдачі Шандора Петефі та факти біографії відбилися у віршованих рядках поезії «Коли ти муж, — будь мужнім...».

  4. Вивчити 2 стовпчики вірша Шандора Петефі напам'ять.

  Источник: http://zarlit.com/lesson/6klas/50.html

  Коли ти муж, будь мужнім...


  Опубликовано: 13.02.2018 | Автор: woadedode

  Рейтинг статьи: 5

  Похожее:


  Всего 4 комментариев.


  07.04.2018 marknadan:
  Конспекти уроків вчителя. Шандор Петефі — видатний угорський поет (1823–1849). Вірш «Коли ти муж, будь мужнім»  Сьогодні на уроці ми: дізналися про життя і творчість Ш. Петефі.

  23.03.2018 Анисья:
  ШАНДОР ПЕТЕФІ — ВИДАТНИЙ УГОРСЬКИЙ ПОЕТ (1823-1849). ВІРШ «КОЛИ ТИ МУЖ, БУДЬ МУЖНІМ». Мета: познайомити учнів з біографією Ш. Петефі, навчати аналізувати учнів поетичний твір; розвивати зв'язне мовлення.

  13.03.2018 Аггей:
  21 листопада 2011 - Администратор. Тема. Шандор Петефі. “Коли ти муж – будь мужнім” (Аналіз вірша). Мета.  Урок - гімн мужності. Дивовижний етап введення в тему - створення уявного музею мужньої людини. І все-все, що робиться на уроці.

  04.04.2018 Изот:
  УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 6 КЛАС ІІ семестр ЛЮДИНА В ЖИТТЄВИХ ВИПРОБУВАННЯХ УРОК № 49 Тема. Шандор Петефі - видатний угорський поет (1823-1849). Вірш "Коли ти муж, будь мужнім " Мета: познайом.

  10.04.2018 Вацлав:
  Уроки зарубіжної літератури 6 клас. Урок 50. Коли ти муж, — будь мужнім. Тема: Шандор Петефі (1823-1849).  створити ситуацію співавторства на уроці, здійснити перші спроби інтерпретації художнього ліричного тексту.

  14.02.2018 formahealhorn:
  перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу; допомогти школярам усвідомити рол ь художніх засобів у розкритті авторського задуму; формувати у них р.